Forening

Konsertforeningen Betong

BETONG er en konsertforening som hører til Det Norske Studentersamfund. Vi holder til i slottet vårt, et bygg med navnet Chateau Neuf, sammen med rundt 30 andre studentforeninger.

Vi booker, budsjetterer, planlegger, promoterer, og produserer de aller fleste konserter og festivaler på huset.
Vi er en (stor)håndfull frivillige som styrer og steller i stand gjennom hele året, alt fra cardiganpop til svartmetall.
Konsertscenen Betong rommer 900 pers, og Klubbscenen 300 pers, så vi har mulighet til å bryne oss på store internasjonale band, og nyoppstartede Oslo-band.

Vi i BETONG holder kompetanseutvikling i fokus. Vi ønsker at foreningen skal være en arena for læring, som ikke har noe krav til forkunskaper, men som følger opp individene og er med og utvikler dem til å bli konsertkyndige og produksjonskyndige.

Man må ikke være student for å komme på konsert, og man må heller ikke være student for å være med i foreningen.
Vi har 18års aldersgrense på alle arrangement dersom ikke annet står.
Få oppdateringer og event-invites til det som skjer hos oss på facebook

Kontakt oss på post@betongoslo.no


BETONG is a concert association belonging to the Norwegian Students’ Society. We are located in our castle, a building called Chateau Neuf, along with about 30 other student associations.

We book, budget, plan, promote, and produce most of the concerts and festivals here.
We are a (large) handful of volunteers who work and care for the place throughout the year, with concerts ranging from cardiganpop to black metal.
BETONG can accommodate 1000 people and 300 people in our club venue, so we have the opportunity to sharpen our skills with major international bands and also with newly started local bands.

We at BETONG hold capability development as our focus. We want the association to be an arena for learning, with no pre-knowledge required, but with follow up for the individuals as we are involved in helping them become concert savvy and production experts.

You don’t have to be a student to come to a concert, or to participate in the association.
We have an 18 year old age limit at all events unless otherwise is written.

Get in touch with us at post@betongoslo.no