Sponsorer

Det Norske Studentersamfund kan drifte Chateau Neuf og opprettholde studentaktiviteter takket være et godt samarbeid med ulike sponsorer. Har du spørsmål eller ønsker et samarbeid med Det Norske Studentersamfund, kan du ta kontakt med ledelsen.

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk, er prinsippet om lik rett til utdanning. Velferdstinget støtter Det Norske Studentersamfund årlig med driftsstøtte for å kunne være et samlingssted for studenter i hele Oslo og skape kultur for dem, samt gi dem mulighet til å fordype seg i sine interesser.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo eier bygningen Chateau Neuf og stiller den til disposisjon for Det Norske Studentersamfund gjennom en fristasjonsavtale (gratis husleie). UiO bidrar også med vedlikehold av bygningsmassen og driftstilskudd til ordningen med slottsmester.