Det Norske Studentersamfund og Europeiske Studenter Oslo mener at Israel, som krigførende stat, også strider mot de verdier som Eurovision er bygget på. Derfor stopper vi sendingen og lar skjermen gå i svart all den tid Israel blir representert under vår Eurovision-sending den 11. mai 2024.

Som en del av arrangementet kommer vi også til å opprette en innsamlingsaksjon til inntekt for Leger Uten Grenser sitt pågående arbeid i Gaza.

Eurovision Song Contest er et arrangement som symboliserer fred, forsoning og forståelse mellom land i, og knyttet til, Europa.
Når vi feirer Eurovision 2024 i mai er dette en feiring av samhold, tilhørighet og fellesskap på tvers av kultur, etnisitet, religion, politikk, seksualitet og kjønn, Forent Av Musikk.

– Styret ved Det Norske Studentersamfund og Europeiske Studenter Oslo


The Norwegian Student Society believes that Israel, as a warring state, also goes against the values on which Eurovision is built. Therefore, we will stop the broadcast as long as Israel is represented on the screen, during our Eurovision broadcast on May 11th 2024.

Simultaneously, we will organize a campaign to raise funds for Médecins Sans Frontières’/Doctors Without Borders ongoing work in Gaza, as part of the event.

The Eurovision Song Contest is an event that symbolizes peace, reconciliation and understanding between countries in, and connected to, Europe.
When we celebrate Eurovision 2024 in May, it is a celebration of unity, belonging and community across culture, ethnicity, religion, politics, sexuality and gender, United By Music.

– The board of the The Norwegian Student Society and European Students Oslo