Navn: Veslemøy Sofie Dybwik Fossdal
Alder: 25 år
Utdanning: Profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo
Jobb: Ny administrasjonsleder på Chateau Neuf

Som administrasjonsleder er man daglig leders nærmeste medarbeider og har blant annet overordnet ansvar for at administrasjonen på huset fungerer optimalt og har god kommunikasjon med hverandre og med andre som holder til på Chateau Neuf. I tillegg innebærer jobben å sørge for god kommunikasjon og samarbeid med Universitetet i Oslo og andre utdanningsinstitusjoner i byen.

Veslemøy har vært aktiv i Radio Nova siden 2020. Hun har derfor vært mye på Chateau Neuf de siste årene.

– I Radio Nova var jeg med både som redaksjonsmedlem i Skumma Kultur og som musikkredaktør. Per dags dato er jeg redaksjonsleder i musikkprogrammet Kurator. Jeg har siden høsten 2022 vært styremedlem i den nyopprettede biljardforeningen på huset.

Hvordan oppdaget du Chateau Neuf?

– Jeg oppdaget Neuf tidlig i min studietid, men ble ikke virkelig kjent med huset før jeg ble med i Radio Nova. Da jeg skjønte hvilket potensiale huset har for studenter i Oslo, ble jeg fort glad i Neuf, og har vært her stadig mer de siste årene.

Veslemøy har tidligere hatt mange ulike stillinger før hun begynte hos oss på Chateau Neuf. Blant annet i Bærum Kulturhus som publikumsvert, og som selvstendig næringsdrivende innenfor produksjon av scenekunst for barn og unge.

– De siste årene har jeg arbeidet som daglig leder i den ideelle stiftelsen Psykologistudentenes Opplysningsarbeid for Unge (POFU), hvor vi driver med formidlingsarbeid om psykisk helse for barn og unge.

Helt til slutt, har du en funfact om deg selv?

– Jeg ble styremedlem i husets biljardforening uten å noensinne ha spilt biljard før.