Forening

Teater Neuf

(English follows)

Teater Neuf er hele Oslos studentteater. Vi holder til på Chateau Neuf, hvor vi setter opp 6-8 forestillinger i året. Stort sett holder vi til på Teaterscenen, men i blant drister vi oss til å sette opp noe i Storsalen.

Teater Neuf består av et skuespillerensemble, ei scenegruppe, ei produksjonsgruppe og et styre. Vi har i tillegg ei improgruppe som har lavterskels workshops én gang i uka, og tidvis setter opp improforestillinger.

Opptak til samtlige grupper foregår ved semesterstart på høstsemesteret, og medlemskap varer et år. Opptak til skuespillerensemblet skjer ved audition. Scene- og produksjonsgruppa har opptak ved intervju, og har dessuten opptak også på vårsemesteret. Improgruppa er åpen for alle som ønsker å prøve seg.

Hvem som helst som har en idé til et prosjekt, kan komme og foreslå dette på teaterets allmøte. Neste semesters forestillinger velges inn på et felles allmøte. Prosjektbeskrivelse kan sendes inn på www.teaterneuf.no/prosjektbeskrivelse 

Kontakt oss på teaterneuf1834@gmail.com

————————————–

Theatre Neuf is Oslo’s student theater. We are located at Chateau Neuf, where we arrange 6-8 performances a year. We mostly keep to Teaterscenen but sometimes we dare to dream big and hit the stage in Storsalen.

Theatre Neuf consists of an ensemble cast, a scene group, a production group and a board. We also have an improv group that has low threshold workshops once a week, and occasionally puts on improv performances.

Admission to all groups takes place at the beginning of the semester in the fall semester, and membership lasts a year. Admission to the acting ensemble is by audition. The scene and production group takes admission by interview, and takes admission also in the spring semester. Improv group is open to anyone who wants to try it.

Anyone who has an idea for a project can come and suggest this in the theatre allmøte. Next semester’s performances are elected at the public allmøte. Projects can be submitted to www.teaterneuf.no/prosjektbeskrivelse.

Get in touch with us at teaterneuf1834@gmail.com