Jazzjam i BokCafeen

tirsdag 12. desember 2023
kl. 20:00
Pris: Gratis

Grip hornet, humøret, hippe toner og bli med på haraball! Annen hver torsdag (ulike uker) i måneden spiller vi opp til jazzjam i BokCaféen på Chateau Neuf. Med en lavterskelholdning i bånn, inviterer vi alt som kan krype å gå til å svinge seg med, det være seg dilettanter eller avantgardister. Her er alt lov! Kvelden starter med en 20-30 minutters minikonsert bestående av improviserende musikere, ofte fra Norges Musikkkhøyskole eller andre miljøer. Deretter smelter konsertholdere og tilskuere sammen i skjønn jam-forening.

English

Grab your horn and hum along the festive musical reveling! Every other (odd weeks) Thursday a month we have the pleasure of initiating a jazz jam at BokCaféen, Chateau Neuf. With a low threshold approach as foundation, we invite everybody and anybody to join in on the swing thing! Be it dilettantes or avant-gardists, everything is allowed! The evening starts off with a 20-30 minute mini concert, consisting of improvising musicians, often deriving from the Norwegian Academy of music or other communities. Thereafter the concert performers and concert receivers melt into a blessed jam union.