Nå har vi fått Skravlekopper på Chateau Neuf! Skravlekopp er et prosjekt startet av artist Venke Knutson, med mål om å skape lett tilgjengelige møteplasser, øke bevisstheten rundt hvordan vi møter hverandre og sammen forebygge og redusere ensomhet i samfunnet. 

Sitter du på Chateau Neuf med en slik kopp åpner du for at andre kan sette seg ned og slå av en prat, uten å måtte bruke ord for å spørre om det.

Ser du at andre sitter med en slik kopp, så sett deg gjerne ned sammen med dem. Spør gjerne i baren om du kan få servering i en slik kopp. Vi minner om at alle aktive og frivillige i Det Norske Studentersamfund får gratis te og kaffe hos oss. Hvorfor ikke benytte seg av denne koppen i samme slengen?

SHoT-undersøkelsen er en Studentenes helse- og trivselsundersøkelse som årlig blir besvart av norske studenter. I årets undersøkelse oppgir 44 prosent av studentene mellom 18 og 20 år at de er ensomme.  Mange legger seg hver kveld uten å ha fått seg en prat. Andre skulle gjerne ha tilbudt en. Her kan Skravlekoppen være en start for å unngå ensomheten.

Koppen kan benyttes når som helst under barenes åpningstider. Den er tilgjengelig fra og med i dag, men i begrenset antall (vi håper vi må bestille fler)!